Privacybeleid

Abstract

APR zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie en voor een duidelijke en transparante benadering van de informatie die we verzamelen en de manier waarop we die gebruiken. Dit beleid legt uit hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we verzamelen, of die u aan ons verstrekt, wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt.

Lees het onderstaande beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe we deze zullen behandelen.

 • Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen
 • De website die onder dit privacybeleid valt
 • Over onze medewerker gegevensbescherming
 • Andere beleidslijnen nodigen wij u uit om te raadplegen
 • Informatie die we over u kunnen verzamelen
 • Informatie over onze marketingcommunicatie
 • De informatie die we over u verzamelen van andere plaatsen
 • Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?
 • Het delen van uw persoonlijke informatie
 • Internationale overdracht van persoonsgegevens
 • De periode dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren
 • Uw rechten op grond van de wet op de gegevensbescherming
 • Het beroep dat u heeft als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie gebruiken
 • Over gegevensbeveiliging
 • Wijzigingen in ons privacybeleid

1 – Wie zijn we en hoe kunnen we contact met ons opnemen?

Onze volledige wettelijke naam is Auvergne Pneumatiques Racing (“APR”) en wanneer u onze website of diensten gebruikt, zijn wij de verantwoordelijke voor de gegevens. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dat op een andere manier doen:

 • U kunt ons een e-mail sturen naar apr-contact@apr-europe.com,
 • U kunt ons een brief sturen naar : APR – 3, rue du Pavin – 63360 GERZAT – FRANKRIJK,
 • U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

2 – De website waarop dit beleid inzake persoonsgegevens betrekking heeft

De informatie in dit beleid is van toepassing op de website https://trackconnect-pro.michelin.com.

3 – Over onze medewerker gegevensbescherming

Hoewel alle medewerkers van APR zich inzetten voor de bescherming en het respecteren van uw privacy, hebben we bij APR een Data Protection Officer die verantwoordelijk is voor alle aspecten met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar apr-contact@apr-europe.com.

Ander beleid en informatie die we u uitnodigen om te lezen

Dit Privacybeleid bevat alle informatie die u nodig hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens op onze websites verzamelen en gebruiken, maar wij raden u aan om informatie die elders te vinden is, te bekijken:

 • Ons cookiebeleid
 • Gebruiksvoorwaarden van onze website
Ons Cookiebeleid

Wanneer u gebruik maakt van onze website of andere digitale producten en diensten die wij aanbieden, kan informatie worden verzameld via cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en andere digitale producten en diensten. We hebben een apart cookiebeleid, dat ons gebruik van cookies beschrijft en de reden waarom we ze gebruiken. We raden u aan om ons cookiebeleid hier te bekijken.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van onze website geven aan onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze websites en dienen te worden gelezen in samenhang met dit privacybeleid. U kunt de gebruiksvoorwaarden van onze website hier lezen.

4 – De informatie die we over u kunnen verzamelen

Dit gedeelte presenteert :

 • hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen,
 • de categorieën van gegevens die we verzamelen,
 • hoe we van plan zijn de informatie die we verzamelen te gebruiken,
 • de wettelijke basis waarop we de verzamelde informatie zullen verwerken,
 • de lengte van de tijd dat de verzamelde informatie wordt bewaard; en
 • specifieke soorten gegevens.

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en opslaan:

Verzamelde data Doelstellingen Soort gegevens Rechtsgrondslag van de verwerking Houdbaarheid
Als u zich via een account aanmeldt voor een van onze digitale producten of diensten, vragen wij u om informatie waarmee wij u kunnen identificeren en de betreffende producten en diensten aan u kunnen leveren.

(“Rekeninggegevens”)

Accountgegevens worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van de digitale diensten waarop u zich heeft geabonneerd, de communicatie met u over deze digitale producten en diensten, en het maken van back-ups van onze diensten. De Accountgegevens bevatten uw e-mailadres, BTW-nummer en een wachtwoord om u in staat te stellen veilig in te loggen op uw account. De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van digitale producten en diensten is de wettelijke basis voor de verwerking van Accountgegevens. Wij bewaren de rekeninggegevens zolang de rekening bestaat. Als u langer dan 24 maanden geen toegang heeft tot uw account, zullen wij de Accountgegevens verwijderen, zodat wij de Accountgegevens niet langer dan nodig bewaren. U kunt natuurlijk een nieuw account aanmaken als u dat wilt.
Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelen wij gegevens met betrekking tot de transactie en de gekochte goederen of diensten.

(“Transactiegegevens”)

De transactiegegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van operaties met betrekking tot bestellingen, leveringen, service na verkoop, enz. De transactiegegevens omvatten uw voornaam, achternaam, post- en e-mailadres, telefoongegevens, leveringsgegevens, BTW-nummer, bedrijfsnaam. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de uitvoering van het contract. Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 5 jaar voor de facturatiegegevens.
De informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op onze website.

(“Communicatiegegevens”)

Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen te reageren op uw opmerkingen, verzoeken of vragen of deze op te volgen. De informatie kan uw volledige naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens bevatten die u aan ons verstrekt om ons in staat te stellen uw communicatie te verwerken. Wij zullen ons legitieme belang om u te helpen en uw vragen te beantwoorden gebruiken als wettelijke basis voor de verwerking van de Communicatiegegevens. Wij zullen de communicatiegegevens zo lang bewaren als nodig is om ons in staat te stellen de kwestie in verband met die communicatie te behandelen. Zodra we uw probleem hebben behandeld, zullen we de communicatiegegevens binnen 6 maanden verwijderen.
Als u ons laat weten dat u aanvullende informatie wilt ontvangen door u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie. (“Marketinggegevens”)

Zie paragraaf 6 van dit beleid voor meer details.

Marketinggegevens worden verwerkt met het oog op het verzenden van kennisgevingen en/of nieuwsbrieven en/of enige marketingcommunicatie. Wij vragen u om uw naam en e-mailadres, zodat wij u de gevraagde informatie kunnen toesturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

 

Uw gegevens worden gedurende 3 jaar na het laatste contact bewaard.

 

Vrijwillige informatie

Wanneer u ons informatie verstrekt (bijvoorbeeld de informatie in de bovenstaande scenario’s), zullen wij u in sommige gevallen ook op vrijwillige basis om aanvullende informatie vragen. Deze informatie zal worden gepresenteerd als optioneel en worden gebruikt om ons in staat te stellen onze klanten beter te begrijpen en om onze diensten te personaliseren.

Statistische informatie

We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens (“Aggregate Data”). Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke informatie, maar onthullen uw identiteit niet. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiks- en Eindgegevens samenvoegen om het percentage te berekenen van onze websitegebruikers die toegang hebben tot een specifieke functie van onze website. Geaggregeerde gegevens worden alleen voor eigen doeleinden gebruikt.

Gevoelige persoonlijke informatie

Hoewel we geen gevoelige persoonlijke gegevens vragen, hebben we wel secties op onze websites waar u aanvullende informatie kunt opgeven, bijvoorbeeld wanneer u een beoordeling indient. Als u informatie verstrekt aan dit vrije tekstgedeelte, geef dan alleen informatie die u gemakkelijk kunt verstrekken en houd er altijd rekening mee dat het om gevoelige informatie kan gaan. Als u opmerkingen of suggesties over onze website indient, vergeet dan niet dat deze informatie zichtbaar is voor andere gebruikers van onze website.

Minderjarigen en persoonlijke informatie

Onze website is niet gericht op minderjarigen en we verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als we weten dat we informatie over een minderjarige onder de 15 jaar hebben, zullen we alle nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief, indien nodig, het verwijderen van dergelijke informatie.  Als u hebt vernomen dat uw minderjarige kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via apr-contact@apr-europe.com, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

5 – Informatie over onze marketingcommunicatie

U ontvangt alleen marketingcommunicatie of nieuwsbrieven van ons (i) als u deze wilt ontvangen, (ii) als u al een van onze klanten bent, mits de communicatie betrekking heeft op soortgelijke diensten of producten, of (iii) als de communicatie betrekking heeft op uw bedrijf.

In deze context gebruiken we de informatie die u ons verstrekt, meestal uw naam en e-mailadres.

U kunt zich in ieder geval te allen tijde uitschrijven of de commerciële prospectie van onze kant stopzetten:

(i) door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elke marketingcommunicatie die wij u sturen; of

(ii) door contact met ons op te nemen per e-mail of per post met behulp van een van onze in lid 1 genoemde contactgegevens.

We kunnen u marketingcommunicatie sturen totdat u besluit om u af te melden voor de ontvangst ervan. Indien wij echter gedurende een periode van 3 jaar niets van u hebben gehoord of indien wij merken dat u onze e-mails niet heeft geopend, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Niets belet u om u op elk moment opnieuw in te schrijven.

6 – Informatie die we van andere plaatsen over u verzamelen

Om ons in staat te stellen u te voorzien van onze diensten, kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder :

 • Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die wij exploiteren of van de andere producten en/of diensten die wij aanbieden. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, technische aannemers, betalingsdiensten) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitiem belang om onze website, producten en diensten te controleren en te verbeteren.

 • Informatie uit onze webserverlogs, bijvoorbeeld informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem of browsertype. We kunnen ook informatie verzamelen over de zoekopdrachten die u uitvoert op onze website en uw interactie met de communicatie die we naar u sturen, bijvoorbeeld wanneer u e-mailberichten opent. (“Gebruiks- en terminalgegevens”). Wij gebruiken deze informatie voor de systeemadministratie en om te analyseren hoe onze sites en digitale platformen worden gebruikt. Het stelt ons ook in staat om de beste online infrastructuur voor uw digitale bedrijf te bieden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitiem belang om onze website, producten en diensten te controleren en te verbeteren.

 • Zoals hierboven vermeld, verzamelen we informatie, met behulp van cookies of soortgelijke technologieën die op uw terminal zijn opgeslagen, over hoe u onze website en onze digitale producten en diensten gebruikt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon/tablet. Ze stellen ons in staat om onze websites te verbeteren en u een hogere kwaliteit en meer gepersonaliseerde service te bieden. U kunt ons cookiebeleid hier bekijken ([hyperlink naar cookiebeleid invoegen]).

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming of, indien van toepassing, ons rechtmatige belang om onze website, producten en diensten te bewaken en te verbeteren.

 • Op onze website kunt u uw ervaring delen en met ons communiceren via sociale netwerken van derden zoals Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en Youtube. We kunnen deze informatie verzamelen op onze sociale netwerksites, met inbegrip van “likes”, “likes”, “shares” en “tweets”, evenals de inhoud op sociale netwerksites. Wij hebben geen controle over de privacy van de informatie die u verstrekt op sociale netwerken en het beleid inzake persoonsgegevens van deze sociale netwerken zal van toepassing zijn bij het gebruik van hun diensten.
 • Informatie over u uit andere betrouwbare bronnen. Deze informatie wordt verzameld uit publiek toegankelijke bestanden, zoals het Europese BTW-nummerbestan

7 – Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers in de EER.

8 – Het delen van uw persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan mensen die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren delen:

 • Binnen de Michelin-groep

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van de Michelin-groep, d.w.z. dochterondernemingen, de uiteindelijke moedermaatschappij en haar filialen, voor zover dit nodig is om dezelfde doelen te bereiken als de eerste verwerking die in dit beleid wordt beschreven.

 • Aan onderaannemers

APR kan uw persoonlijke gegevens delen met onderaannemers die de Groep kan gebruiken om uw verzoek te verwerken of diensten te verlenen, waaronder IT- en systeemadministratiediensten zoals hosting, e-maildiensten en het beheer van kennisgevingen en beoordelingen. Deze verwerkers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die zij ontvangen te waarborgen en om uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht te verwerken.

 • Aan derden
 • Om juridische redenen

Als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of andere contracten af te dwingen of toe te passen; of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van de APR Groep, zijn klanten of anderen te beschermen. In deze context en voor zover nodig, kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elke externe raadsman die gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

 • Op basis van uw toestemming

Derden kunnen informatie over u verzamelen op onze website, producten of diensten door middel van cookies of soortgelijke technologieën, bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen of voor profileringsdoeleinden. Deze cookies worden verwerkt in overeenstemming met ons Cookiebeleid. U kunt er hier over lezen.

9 – Internationale overdracht van persoonsgegevens

Aangezien het niveau van gegevensbescherming van land tot land verschilt, delen wij uw persoonlijke gegevens alleen met bedrijven van de Michelin-groep of derde partijen buiten de Europese Unie als zij hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke gegevens bieden als APR.

10 – De lengte van de tijd dat we uw persoonlijke gegevens bewaren

Standaard zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, ongeacht het doel, waaronder het voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Voor meer specifieke informatie over hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren, verwijzen wij u naar paragraaf 5 van dit beleid.

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en het niveau van de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, ons potentiële vermogen om die doeleinden met andere middelen na te streven en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie uw recht op verwijdering hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

11 – Uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming

De regelgeving op het gebied van gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Deze rechten zijn als volgt:

 • Het recht om geïnformeerd te worden
 • Het recht op toegang tot uw informatie
 • Het recht om uw informatie te corrigeren
 • Het recht om uw gegevens te verwijderen
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Het recht op overdraagbaarheid
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Het recht om het lot van uw gegevens te bepalen na uw overlijden

Voor meer informatie over uw rechten

Het recht om geïnformeerd te worden

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. We hebben alle benodigde informatie verzameld in dit privacybeleid.

Het recht op toegang tot uw informatie

U heeft recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Wij kunnen bevestigen of uw informatie al dan niet wordt verwerkt en u toegang geven tot uw persoonlijke informatie.

Het recht om uw informatie te corrigeren

Als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren en bijwerken. Indien wij uw gegevens aan derden hebben verstrekt, zullen wij hen, voor zover mogelijk, op de hoogte stellen van eventuele updates die u ons heeft verstrekt. U kunt de persoonlijke informatie die wij over u hebben bijwerken door contact met ons op te nemen via de contactmethoden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Het recht om uw gegevens te verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken indien wij geen reden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. Omstandigheden waarin u zich op het recht op vergetelheid kunt beroepen zijn onder meer situaties waarin de informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld of verwerkt en situaties waarin u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken.

In bepaalde beperkte omstandigheden is het recht om te vergeten niet van toepassing. Als u meer wilt weten, vraag het ons dan.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te “blokkeren” of te voorkomen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten.

Het recht op overdraagbaarheid

Als u uw persoonlijke informatie wilt verplaatsen of overdragen aan een andere dienstverlener of uw informatie wilt kopiëren voor uw eigen doeleinden, hebt u het recht om uw informatie te laten overdragen aan een andere persoon.

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Meestal zullen we u (voordat we uw gegevens verzamelen) informeren als we van plan zijn om uw informatie te gebruiken voor dergelijke doeleinden of als we van plan zijn om uw informatie te onthullen aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via apr-contact@apr-europe.com.

Het recht om het lot van uw gegevens te bepalen na uw overlijden

U heeft ook het recht om ons te vertellen wat u wilt dat wij met uw gegevens doen na uw overlijden. We zullen opnemen en, als we vernemen dat een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan, uw instructies opvolgen.

12 – Het beroep dat u heeft als u niet tevreden bent

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Als u echter niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen of verwerken, of als u gewoonweg meer informatie wilt over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende middelen:

 • U kunt ons een e-mail sturen naar apr-contact@apr-europe.com,
 • U kunt ons een brief sturen naar : APR – 3, rue du Pavin – 63360 GERZAT – FRANKRIJK,
 • U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wij zullen met u samenwerken om eventuele problemen op te lossen en uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Als u na contact met ons meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat het toegangscontrolesysteem niet voldoet aan de regels voor gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

13 – Over gegevensbeveiliging

APR heeft maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot werknemers en dienstverleners die dergelijke informatie moeten kennen en die zijn opgeleid om aan de vertrouwelijkheidsregels te voldoen.

Op de commerciële sites van APR worden bankgegevens verzameld met het oog op efficiënte, legale en veilige betalingsprocessen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL-encryptie (die tot doel heeft de gegevens onleesbaar te maken voor derden) tijdens het verzamelen of overdragen van vertrouwelijke gegevens. De genoemde informatie wordt alleen gebruikt voor online betaling en wordt niet bewaard.

APR verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden gewijzigd of beschadigd en dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben.

14 – Wijzigingen in ons beleid inzake persoonsgegevens

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons beleid. Eventuele toekomstige wijzigingen in dit beleid zullen op deze pagina worden geplaatst. Als u een online account bij ons heeft, kunnen wij u de volgende keer dat u inlogt per e-mail of via uw account op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Datum : 6 mei 2020